Projekti: Rikonceptimi i Qendres Fier dhe Rehabilitimi i lumit Gjanica, Faza1.

Projekti: Rikonceptimi i Qendres Fier dhe Rehabilitimi i lumit Gjanica, Faza1.

Rehabilitimi i lumit Gjanica, rindërtimi i urës ekzistuese dhe ndërtimi i një ure të re, koristë e biçikletave, rikonstruksioni i fasadave, instalimi i ndriçimit dhe hapësirat e gjelbra janë pjesë e projektit që do të transformojë një rrëmujë të deridjeshme urbane me ndërtime pa leje, në një hapësirë sociale e rekreative që i ka munguar qytetit.