Projekti Reina

Projekti Reina

Tipologjia: Projektim dhe zbatim për objekt në shërbim të sektorit të blegtorisë.Ky projekt është përshkruar si një pikë e predispozuar për tu përdorur si sipërfaqe për mbarështimin e 10 njësi gjedhi. Projektimi përfshin:1-Projekt Arkitektonik,2-Projekt Topografik...